JESTEŚMY PO TO, ABY:
  • propagować w środowisku ideę integracji dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych,
  • uczyć dzieci z naszego przedszkola zaradności, samodzielności, tolerancji oraz bycia twórczym, umiejącym w pełni wykorzystać swoje możliwości w dalszej edukacji,
  • wspierać rodzinę w wychowaniu dziecka,
  • współpracować z rodzicami w zaspokajaniu potrzeb dziecka i wykorzystywaniu jego możliwości,
  • wspierać indywidualny, odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój każdego dziecka, a jednocześnie uczyć go współpracy, wrażliwości na potrzeby innych oraz działania dla wspólnego dobra,
  • kreować pozytywny wizerunek nauczyciela dobrze wykształconego, kompetentnego, zaangażowanego w swoją pracę.
W swej pracy będziemy kierować się szacunkiem do drugiego człowieka. Nasze działania opierać się będą na powszechnie przyjętym systemie wartości. Będziemy przestrzegać postanowień zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Nasze przedszkole będzie pełnić funkcję doradczą i wspierającą rodziców.