telefonicznie/fax: 58 553 23 11;
 listownie: ul. Tysiąlecia 13, 80-351 Gdańsk;
 e-mail: sekretariat@p48.edu.gdansk.pl;
 skrzynka korespondencyjna na korytarzu przedszkolnym;
 sprawy wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze osobiście z nauczycielami grup.