Przedszkole prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.