Akt założycielski przedszkola stanowi Orzeczenie z dnia 1 września 1977 r. w sprawie powołania Przedszkola Nr 48 wydane przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.